คลอรีนผง 65%

แชร์ให้เพื่อน

คลอรีนผง 65%


คลอรีนผง 65%

จำหน่าย คลอรีนผง 65% ราคาส่ง ราคาโรงงาน

คลอรีนผง 65% เป็นคลอรีนที่ความเข้มข้น 65% เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย ใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ น้ำที่ใช้อุปโภค หรือผลิตน้ำดื่มทั่วไป เป็นต้น

ลักษณะทางกายภาพของคลอรีน

มีลักษณะเป็นผงสีขาว มีกลิ่นฉุน สามารถละลายน้ำได้

การเก็บรักษาคลอรีน

* เก็บในที่แห้ง ปิดมิดชิด หรือเห้บในถังที่บรรจุคลอรีน
* หากเปิดใช้แล้วให้ปิดถึงหลังการใช้งานทุกครั้ง
* เก็บให้ห่างจากความร้อน แสง หรือความชื้น หรือน้ำ

ประโยชน์

* บำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น
* ฆ่าเชื้อโรค ส่วนใหญ่ใช้ในระบบน้ำประปา หรือน้ำอุปโภค และใช้ล้างสิ่งของต่างๆ
* บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน
เป็นต้น

คลอรีนผง 65% และ คลอรีนผง 90%

วิธีใช้คลอรีน

1.จัดเตรียมภาชนะสำหรับการละลายคลอรีน เช่น ถัง กะละมัง หรือ อุปกรณ์ใส่น้ำอื่นๆ
2.เทน้ำสะอาดใส่อุปรกณ์ข้างต้น
3.นำคลอรีนผง 65% หรือ คลอรีนผง 90% ผสมลงในน้ำ และคนให้ละลายเข้ากัน
4.ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เพื่อให้คลอรีนตกตะกอน
5.นำน้ำคลอรีนที่ใส ไปผสมกับน้ำสะอาดเพื่อใช้งานต่อไป ตามอัตราส่วนที่ต้องการใช้

อัตราส่วนการใช้คลอรีน

* น้ำดื่ม-น้ำใช้ คลอรีน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 200 ลิตร
* สำหรับใช้ล้างผัก ผลไม้ คลอรีน 1/2 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที
* สำหรับใช้ล้างอาหารทะเล คลอรีน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที
* ล้างภาชนะ อุปกรณต่างๆ คลอรีน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 5-10 นาที
* ล้างอาคาร สถานที่ คลอรีน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 10 ลิตร

แชร์ให้เพื่อน