คอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)

แชร์ให้เพื่อน

จำหน่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เช่น 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

สวัสดีครับ เราได้ยินคำว่า “คอนกรีตเสริมเหล็ก” กันมานาน วันนี้ เรามาทำความเข้าใจกันว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึงอะไรกันครับ 

คสล. ย่อมาจาก โครงสร้างเหล็ก
คสล. หมายถึง โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) คำย่อภาษาไทยคือ “คสล.”

คสล. ย่อมาจาก โครงสร้างเหล็ก

หากเขียนว่า “ค.ส.ล.” จะหมายถึง “คอนกรีตเสริมเหล็ก”

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน