กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3

แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 กำลังขยาย 28 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)


รายละเอียดสินค้า 
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับ PENTAX รุ่น AP-230

แชร์ให้เพื่อน

PENTAX รุ่น AP-230 กำลังขยาย 30 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)

 

รายละเอียดสินค้า
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AP-230 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน