บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

แชร์ให้เพื่อน

บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูกันว่า บิวทิว อะซีเตท ใช้ทำอะไร

บิวทิวอะซีเตทคืออะไร?

เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตรทางเคมีดังนี้ สูตรทางเคมี C6H12O2
บิวทิวอะซีเตท เป็นของเหลวไม่มีสี แต่มีกลิ่นคล้ายผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล หรือกล้วย


บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร
บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

 

การใช้งาน บิวทิวอะซีเตท

บิวทิวอะซีเตทใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง เช่น

-ใช้ในการผลิตแล็คเกอร์ และสารเคมีในอุตสาหกรรมเคลือบสีผิวที่ใช้ไนโตรเซลลูโลส เช่นแล็คเกอร์เคลือบไม้
-ใช้ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ
-ในการทำหมึกพิมพ์และกาว ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์
– เป็นตัวทำละลายในเครื่องสำอางค์ ใช้ในขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางค์
– ใช้เป็นสารเคมีในการผลิตพลาสติก
– ใช้ในการผลิตกระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างขั้นต้น เป็นการใช้งานบิวทิว อะซีเตท นอกจากนี้ บิวทิว อะซีเตท ยังสามารถนำไปใช้งานอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย

บิวทิวอะซีเตทคืออะไร?

แชร์ให้เพื่อน