ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100

แชร์ให้เพื่อน

ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง ที่ต้องการประณีต สวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก. 1776-2542 (ฉาบละเอียด)

 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน

ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300

แชร์ให้เพื่อน

ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน