ปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M210

แชร์ให้เพื่อน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย

 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน

ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100

แชร์ให้เพื่อน

ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง ที่ต้องการประณีต สวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก. 1776-2542 (ฉาบละเอียด)

 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน