รถบรรทุกเหล็ก บรรทุกน้ำหนักเหล็กได้เท่าไหร่

แชร์ให้เพื่อน

รถบรรทุกเหล็ก บรรทุกน้ำหนักเหล็กได้เท่าไหร่

รถบรรทุก แต่ละขนาด สามารถบรรทุกเหล็กได้มากขนาดไหน?

หลายๆคน โดยเฉพาะพนักงานจัดซื้อ ที่ต้องการสั่งซื้อเหล็กรูปพรรณมาใช้งาน คงมีคำถามว่าเหล็กที่ซื้อ ต้องบรรทุก ด้วยรถอะไร เพื่อที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ เพราะบางทีไซต์งานที่ต้องการอาจจะมีทางเข้าที่แคบ ถนนแคบ รถยนต์บางชนิดไม่สามารถเข้าหน้างานได้ ดังนั้นจึงต้องสั่งและเลือกรถเพื่อขนส่ง ให้ได้ตามความต้องการใช้งานเหล็ก

ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย จำกัดน้ำหนักในการบรรทุกสินค้าเหล็กไว้ ดังนี้

น้ำหนักเหล็ก และรถที่เหมาะในการบรรทุกเหล็ก

  • รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ จะต้องบรรทุกไม่เกินกว่า 9.5 ตัน
  • รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จะต้องบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน
  • รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จะต้องบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน
  • รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ จะต้องบรรทุกหนักไม่เกิน 50.5 ตัน

รถบรรทุกเหล็ก

ซึ่งข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับจัดซื้อ หรือโครงการก่อสร้าง เพื่อตัดสินใจในการสั่งเหล็กก่อสร้าง

แชร์ให้เพื่อน