ความแตกต่างระหว่าง สีน้ำกับสีน้ำมันสำหรับอาคาร

ความแตกต่างระหว่าง สีน้ำกับสีน้ำมันสำหรับอาคาร

ความจริงท่านอาจจะตอบได้ หรือเลือกได้ว่าจะใช้สีน้ำที่ไหน และสีน้ำมันที่ไหน และคำตอบของท่านก็คงจะตรงกับข้อมูลที่ว่าสีน้ำใช้กับผิวปูนและคอนกรีต ในขณะที่สีน้ำมันใช้กับผิวไม้และโลหะ ดังนั้นผิวปูน ผิวคอนกรีต

Continue reading