เหล็กปลอกเสาปลอกคาน

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กปลอก คือ?

เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานภายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยยึดเกาะและเสริมความแข็งแรงให้กับเสาหรือคานนั้นเองContinue reading

แชร์ให้เพื่อน

ปลอกเสา

แชร์ให้เพื่อน

เสา (COLUMN)
เสาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องแบกรับ น้ําหนักของอาคารทั้งหลัง เมื่อเสาเกิดการวิบัติหรือพังทลาย อาจส่งผลให้โครงสร้างทั้งหลัง

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน