ขนาดเหล็กเส้นแบบหุน

ขนาดเหล็กเส้นเป็นมิลหรือหุน

สวัสดีครับ หลายครั้งที่ช่างเรียกเหล็กว่าเป็นแบบมิลหรือช่างบางคนใช้หน่วยหุน วันนี้เรามาดูกันว่าหน่วยเหล่านี้ ต่างกันอย่างไร และขนาดเป็นมิลเท่ากับกี่หุน เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ

ขนาด (มม.) นิ้ว หุน
6 1/4 2
9 3/8 3
12 1/2 4
16 5/8 5
20 3/4 6
25 1 เหล็กนิ้ว


ขนาดของเหล็กเส้น

ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) พื้นที่ตัดขวาง (ตร.มม.) มวล (กก./ม.)
RB 6 6 28.30 0.222
RB 8 8 50.30 0.395
RB 9 9 63.60 0.499
RB 10 10 78.50 0.616
RB 12 12 113.10 0.888
RB 15 15 176.70 1.387
RB 19 19 283.50 2.226
RB 22 22 380.10 2.984
RB 25 25 490.90 3.853
RB 28 28 615.80 4.834
RB 34 34 907.90 7.127


การเรียกขนาดของเหล็ก

1 นิ้วไม้บรรทัด หากเทียบเป็นเซนติเมตร จะยาวเท่ากับ 25 มิลลิเมตร หรือ 2.50 เซนติเมตร (ตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับวิศวกรใช้คือ 2.54 เซนติเมตร)

ใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 8 ช่อง เรียกว่า 8 หุน

ถ้า 1 หุน จึงต้องประมาณเท่ากับ 25/8 = 3.13 มิลลิเมตร

ดังนั้น

เหล็ก 2 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 6 มิลลิเมตร

เหล็ก 3 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 9 มิลลิเมตร

เหล็ก 4 หุน จึงเท่ากับ 12 มิลลิเมตร

เหล็ก 5 หุน จึงเท่ากับ 16 มิลลิเมตร

เหล็ก 6 หุน จึงเท่ากับ 20 มิลลิเมตร

เหล็กนิ้ว จึงหมายถึง เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ต่อไปหากได้ยินช่างพูดถึงเหล็กเป็นหุน ก็คงทราบกันแล้วว่าหมายถึงเหล็กขนาดเท่าใด ในขณะที่วิศวกรจะเรียกเหล็กจากขนาดของมิลลิเมตร เช่น เหล็ก 20 โดยละคำว่า มิลลิเมตร เป็นต้น

Cr: http://www.nhconcept.com
Cr pic: www.foodnetworksolution.com


การใช้งานเหล็กเส้น

การใช้งานเหล็กเส้น

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า “เหล็กเส้น” นั้นใช้งานอะไรได้บ้าง อย่างที่เรารู้แล้วว่า เหล็กเส้นนั้น มี 2 แบบ คือ

เหล็กเส้นส่วนใหญ่ใช้เป็น “เหล็กเสริมคอนกรีต

ซึ่งเหล็กเส้นนั้น ปกติจะใช้เป็น “เหล็กเสริมคอนกรีต” คือใช้เป็นเหล็กที่อยู่ในโครงสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องเป็นเหล็กที่ได้ มาตรฐาน มี มอก. รับรอง วันนี้เรามาดูกันว่าเหล็กเส้นนั้น นำไปใช้งานอะไรบ้าง

1. ทำเป็นเหล็กปลอก ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้เหล็กปลอก 6 มม. และ เหล็กปลอก 9 มม. ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุด
2. ใช้ทำเป็นตะแกรง สำหรับเทพื้นคอนกรีต หรือที่เรียกว่า ตะแกรงไวร์เมช นั่นเอง
3. ใช้ทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเสาขนาดใหญ่ เช่น เสาคอนโด หรือเสาตึกขนาดใหญ่ ต่างๆ หรือเสารถไฟฟ้า เสาอาคาร เป็นต้น
4.ใช้ตัดมาทำเป็นเหล็กจ๊อยถนน หรือเหล็กโดเวล
5.ใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในผนังที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ผนังรถไฟใต้ดิน ผนังตึกที่ต้องรับแรง เป็นต้น
6.งานกลึงหัวน็อตต่างๆ เป็นต้น

 

 

 

 

การใช้งานเหล็กเส้นตามขนาดความหนาของเหล็กเส้น
การใช้งานเหล็กเส้นตามขนาดความหนาของเหล็ก ส่วนใหญ่ใชงานดังนี้
– เหล็กเส้นกลม 6 มม. RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) เป็นเหล็กเส้นที่ทีความหนา 6 มม. ส่วนใหญ่ใช้สําหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นำไปผูกเป็นเสาขนาดเล็ก หรือนิยมใช้ทําปลอกเสา และปลอกคาน ใช้ผูกหรือเชื่อมเป็นตะแกรงไวร์เมช
– เหล็กเส้นกลม 9 มม. RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) มีขนาดใหญ่มากกกว่าเหล็ก 6 มม. ใช้สําหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากคล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน หรือใช้ดัดทำเหล็กปลอกเสาและปลอกคาน หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงไม่มากนัก เช่นเสาบ้านชั้นเดียวเป็นต้น ใช้ผูกหรือเชื่อมเป็นตะแกรงไวร์เมช
– เหล็กเส้นกลม 12 มม. RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สําหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทําให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน็อตต่างๆ ใช้ผูกหรือเชื่อมเป็นตะแกรงไวร์เมช
– เหล็กเส้นกลม 19 มม. RB19 ใช้สําหรับงานทําถนนทั้งนำไปผูกเป็นตะแกรงเพื่อเทคอนกรีต หรือทำเป็นตะแกรงไวร์เมช ในการเทคอนกรีต เป็นต้น
– เหล็กเส้นกลม 25 มม. RB25 ใช้ทําเป็นเหล็กโครงสําหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ําหนักได้ดี หรือผูกเป็นโครงสร้างของเสาหรือผนัง ที่ต้องการับแรงสูงๆ เป็นต้น