เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange)

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange)

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกับเหล็กอีกอย่างคือ เหล็กไวด์แฟรงค์ ซึ่งเป็นเหล็กโครงสร้างอีกอย่าง

เหล็กไวด์แฟรงค์ ถือเป็นเหล็กรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539 แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร และ 12 เมตร จัดอยู่ในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง มีความคล้ายกับเหล็กเอชบีม เหล็กไอบีมมาก การใช้งานเหล็กไวด์แฟรงค์ ใช้งานคล้ายกับเหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม

เหล็กไวด์แฟรงค์ ,เหล็ก WF, เหล็กไวด์แฟรงจ์, เหล็กวายแฟรงค์ เป็นเสาที่คล้ายกับเหล็กไอบีม

เหล็กไวด์แฟรงค์นิยม ใช้ในงานโครงสร้าง

 


ประเภทของเหล็กไวด์แฟรงค์

– เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) ทำสีรองพื้น กันสนิม เป็นเหล็กที่กันสนิม
– เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF) ธรรมดา ไม่กันสนิม


เหล็กไวด์แฟรงค์ หรือไวด์แฟลงจ์ เป็นเหล็กที่มีขนาดของด้านไม่เท่ากัน คุณสมบัติ มาตรฐานเทียบเท่ากับ เหล็ก H-Beam แต่ด้านส่วน Flange จะยาวกว่าของเหล็กเอชบีม

 

ขนาดของเหล็กไวด์แฟรงค์

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 150 x 75 x 5 x 7 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 84.00 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 148 x 100 x 6 x 9 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 126.60 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 200 x 100 x 5.5 x 8 มม.X 6 ม.
  น้ำหนัก 127.80 กก./เส้น
  *** ขนาดมาตรฐานของเหล็กไวด์แฟรงค์ ในประเทศไทย 
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 194 x 150 x 6 x 9 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 183.60 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 250 x 125 x 6 x 9 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 177.60 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 300 x 150 x 6.5 x 9 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 220.20 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 244 x 175 x 7 x 11 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 264.60 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 350 x 175 x 7 x 11 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 297.60 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 294 x 200 x 8 x 12 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 340.80 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 400 x 200 x 8 x 13 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 396.00 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 450 x 200 x 9 x 14 มม. X 6 ม. น้ำหนัก 456.00 กก./เส้น
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 500 x 200 x 10 x 16 มม. X 6 ม.
  น้ำหนัก 537.60 กก./เส้น

เสาไวด์แฟรงค์ ขนาดมาตรฐานของไทย คือ 200*100*5.5*8 มม. ยาว 6 เมตร
โดยแต่ละด้าน คือส่วนต่างๆ ดังนี้

 • 200 มม. คือส่วนของ วัดด้านยาว
 • 100 มม. คือส่วนของ วัดด้านกว้าง
 • 5.5 มม. คือด้านขนาดเสา
 • 8.0 มม. คือด้านปีก


การใช้งานเหล็กไวด์แฟรงค์
– โรงงาน ในโรงงานจะใช้เหล็กไวด์แฟรงค์เป็นเสาโรงงาน
– อาคารสูง ในอาคารสูงใช้ไวด์แฟรงค์เป็นทั้งเสา และคาน
– โกดัง ไวด์แฟรงค์ใช้เป็นเสาและโครงหลังคา ในโกดัง
– เสาส่งไฟฟ้า ในการสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ส่วนใหญ่จะใช้ไวด์แฟรงด์เป็นเสาโครงสร้าง
เป็นต้น

สรุปคือ เหล็กไวด์แฟรงค์ส่วนใหญ่ จะใช้ทำเสาหรือคานสำหรับตึกหรือโกดัง โรงงาน

ข้อดีของการใช้เหล็กไวด์แฟรงค์ คือ
– มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เหล็กไวด์แฟรงค์สามารถนำไปใช้งานได้เลย ประกอบง่าย
– ลดขั้นตอนการทำงาน เหล็กไวด์แฟรงค์ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ง่าย ติดตั้งง่าย
– การดูแลรักษาที่ทำได้ง่ายกว่า สามารถดูแลรักษาโดยให้เห็นเหล็กโครงสร้าง ทำให้เห็นว่ามีส่วนไหนที่เสียหายหรือชำรุด ทำให้สามารถบำรุงรักษา หรือดูแลได้ทันที และง่าย
– เหล็กไวด์แฟรงค์ช่วยให้งานออกแบบ หรือโครงสร้างตึก มีสไตล์ที่โดดเด่นกว่า การใช้งานเหล็กไวด์แฟรงค์ทำให้โครงสร้างตึก สวยงาม แปลกตา

 

แชร์ให้เพื่อน