ขนาดเหล็กเส้นแบบหุน

แชร์ให้เพื่อน

ขนาดเหล็กเส้นเป็นมิลหรือหุน

สวัสดีครับ หลายครั้งที่ช่างเรียกเหล็กว่าเป็นแบบมิลหรือช่างบางคนใช้หน่วยหุน วันนี้เรามาดูกันว่าหน่วยเหล่านี้ ต่างกันอย่างไร และขนาดเป็นมิลเท่ากับกี่หุน เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ

ขนาด (มม.) นิ้ว หุน
6 1/4 2
9 3/8 3
12 1/2 4
16 5/8 5
20 3/4 6
25 1 เหล็กนิ้ว


ขนาดของเหล็กเส้น

ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความยาวต่อเส้น (เมตร) พื้นที่ตัดขวาง (ตร.มม.) มวล (กก./ม.)
RB 6 6 10 28.30 0.222
RB 8 8 10 50.30 0.395
RB 9 9 10 63.60 0.499
RB 10 10 10 78.50 0.616
RB 12 12 10 113.10 0.888
RB 15 15 10 176.70 1.387
RB 19 19 10 283.50 2.226
RB 22 22 10 380.10 2.984
RB 25 25 10 490.90 3.853
RB 28 28 10 615.80 4.834
RB 34 34 10 907.90 7.127


การเรียกขนาดของเหล็ก

1 นิ้วไม้บรรทัด หากเทียบเป็นเซนติเมตร จะยาวเท่ากับ 25 มิลลิเมตร หรือ 2.50 เซนติเมตร (ตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับวิศวกรใช้คือ 2.54 เซนติเมตร)

ใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 8 ช่อง เรียกว่า 8 หุน

ถ้า 1 หุน จึงต้องประมาณเท่ากับ 25/8 = 3.13 มิลลิเมตร

ดังนั้น

เหล็ก 2 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 6 มิลลิเมตร

เหล็ก 3 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 9 มิลลิเมตร

เหล็ก 4 หุน จึงเท่ากับ 12 มิลลิเมตร

เหล็ก 5 หุน จึงเท่ากับ 16 มิลลิเมตร

เหล็ก 6 หุน จึงเท่ากับ 20 มิลลิเมตร

เหล็กนิ้ว จึงหมายถึง เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ต่อไปหากได้ยินช่างพูดถึงเหล็กเป็นหุน ก็คงทราบกันแล้วว่าหมายถึงเหล็กขนาดเท่าใด ในขณะที่วิศวกรจะเรียกเหล็กจากขนาดของมิลลิเมตร เช่น เหล็ก 20 โดยละคำว่า มิลลิเมตร เป็นต้น

Cr: http://www.nhconcept.com
Cr pic: www.foodnetworksolution.com


แชร์ให้เพื่อน