เหล็กปลอกเสาปลอกคาน

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กปลอก คือ?

เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานภายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยยึดเกาะและเสริมความแข็งแรงให้กับเสาหรือคานนั้นเองContinue reading

แชร์ให้เพื่อน