เหล็กปลอกเสาปลอกคาน

เหล็กปลอก คือ เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานภายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยยึดเกาะและเสริมความแข็งแรงให้กับเสาหรือคานนั้นเองContinue reading