โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 90%(KOH 90%)

แชร์ให้เพื่อน

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 90% (KOH 90%)
Potassium Hydroxide 90%
KOH 90%

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / ถุง

โพแทสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ หรือที่เรียนกันทั่วไปว่า “ด่างคลี” เป็นสารประกอบค่าด่างสูงสำหรับทำผลิตภัณฑ์ชำระล้างเช่น สบู่เหลว เป็นต้น มีลักษณะเป็น สีขาว ดูดความชื้น ละลายน้ำได้ดี โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย ไม่ติดไฟ

ชื่อเรียกอื่นๆ ของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
– Caustic potash
– Potash lye
– Potassia
– Potassium hydrate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Potassium Hydroxide 90%
ชื่อภาษาไทย : โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ ,โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
สูตรเคมี : KOH 90%
ลักษณะ : เป็นเกล็ดสีขาว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย ไม่ติดไฟ
การใช้งาน : ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่,น้ำยาทำความสะอาด,ยาง,เกษตร,การบ่มหมัก,กระดาษ

ลักษณะของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

มีลักษณะเป็น เป็นเกล็ด สีขาว ดูดความชื้น ละลายน้ำได้ดี
เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย ไม่ติดไฟ

การใช้งานทั่วไป

– สำหรับผลิตสบู่ชนิดอ่อน และสบู่เหลว
– ใช้เป็นสารทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
– ใช้สำหรับผลิตน้ำยาทำความสะอาด
– เป็นสารประกอบสำหรับทำผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น สบู่เหลว
– ใช้ในการผลิตแบตเตอรี เป็นอัลคาไลน์เซลล์
– ใช้ผลิตไบโอดีเซล โรงงานปิโตรเลียม
– ใช้ในกระบวนการผลิตแก้ว

การจัดเก็บ

– เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือเก็บในถังโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
– เก็บให้ห่างจาก แสง ความร้อน แหล่งน้ำ และความชื้น

การปฐมพยาบาลหากสัมผัสโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

  • หากสัมผัสกับเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
  • หากสัมผัสด้วยการสูดดม การสูดดม จัดให้มีอากาศบริสุทธิ์, ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ให้ไปพบแพทย์
  • การสัมผัสทางผิวหนัง จําเป็นต้องให้แพทย์บําบัดรักษาทันทีเพราะอาการบาดเจ็บจากการกัดกร่อนที่ไม่ได้รับการบําบัดจะรักษาให้หายได้ยาก
  • การสัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ําเป็นเวลาหลาย ๆ นาที. ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์
  • การกลืนกิน ให้รีบไปพบแพทย์ จําเป็นต้องให้แพทย์บําบัดรักษาทันที

แชร์ให้เพื่อน