mfg

การใช้งาน ผ้าจีโอเทกซ์ไทล์ (Geotextile)


แชร์ให้เพื่อน

การใช้งาน ผ้าจีโอเทกซ์ไทล์ (Geotextile)

แผ่น Geotextile คือแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้ และมีความทนทานสูง มักใช้ในงานด้านโยธา สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เช่น ใช้ในงานทำถนน ทำรางรถไฟ ทำเขื่อน ป้องกันตลิ่ง เป็นต้น

การใช้งานแผ่น Geotextile เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น

• การแยกส่วนดิน: เพื่อป้องกันการผสมของดินหลายชั้น
• การกรองน้ำ ชั้นดิน ชั้นหิน: เพื่อใช้กรองระหว่างชั้นดินและหินให้แยกกัน และให้น้ำซึมผ่านได้
• เสริมความแข็งแรง: เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่นผนังดิน ตลิ่งอ่างเก็บน้ำ สระน้ำ ฝายกักน้ำ เขื่อน เป็นต้น

ใช้ Geotextile ในงานใดบ้าง ผ้า geotextile ใช้ในงานใด ได้บ้าง?

– Geotextile เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน

เหมาะสำหรับการเสริมความแข็งแรงให้กับเขื่อน เพราะมีความแข็งแรงสูง ยืดหยุ่นได้ ทนทานต่อสารเคมี และซึมผ่านของน้ำได้ดี


– Geotextile งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ

Geotextile ชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เหมาะสำหรับงานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ เพราะมีความสามารถในการกรองน้ำและกระจายแรงกดของดินได้ดี ทนทานต่อแสงยูวี


– Geotextile งานระบายน้ำใต้ดิน

Geotextile ชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เหมาะสำหรับงานระบายน้ำใต้ดิน เพราะมีความสามารถในการกรองน้ำ และน้ำไหลผ่านได้ดี


– Geotextile งานถนน

มีประโยชน์ในการก่อสร้างถนน โดยสามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และเพิ่มอายุการใช้งานของถนน มีความแข็งแรงและสามารถกรองน้ำและกระจายน้ำหนักได้ดี

Geotextile สำหรับงานบ่อเก็บน้ำ น้ำดี / น้ำเสียก่อนปูพลาสติกกันซึม

Geotextile สามารถใช้ในงานบ่อเก็บน้ำได้ โดยมีหน้าที่กรองและระบายน้ำ Geotextile ที่ใช้ในงานบ่อเก็บน้ำมักจะเป็นชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เพราะมีความหยุ่นและน้ำซึมผ่านได้ดี

Geotextile สำหรับงานบ่อขยะ

สามารถใช้ในงานบ่อขยะได้ โดยมีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างบ่อขยะ Geotextile ที่ใช้ในงานบ่อขยะมักจะเป็นชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เพราะมีความหยุ่นและสามารถป้องกันการเจาะทะลุได้ดี

 

แชร์ให้เพื่อน