กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level)

แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level)
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน