เหล็กไวร์เมช เหล็กที่ใช้สำหรับงานฐานราก

เหล็กไวร์เมช เหล็กที่ใช้สำหรับงานฐานราก

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นหรือฐานราก สิ่งจำเป็นที่ช่างต้องใช้งานเพื่อเพิ่ใความแข็งแรงให้กับพื้นก็คือ “ไวร์เมช”

Continue reading