การป้องกันดินตลิ่งพังทลายหรือดินสไลด์

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันดินบริเวณตลิ่งแม่น้ำ สันเขื่อน สันบ่อเก็บน้ำ สันอ่างเก็บน้ำ เพื่อไม่ให้พังทลาย หรือเกิดดินสไลด์ขึ้น

1.ปลูกพืชหรือวัชพืชบริเวณดินสันเขื่อน

การปลูกพืช หรือพืชเช่น หญ้าแฝก หญ้าที่มีรากยาว ช่วยให้มีการยึดเกาะ ของดินกับรากพืช ช่วยป้องกันการกัดเซาะและดินยึดตัวกันแน่นมากขึ้น

2.อัดดินให้แน่น

การอัดดินบริเวณตลิ่งให้แน่น เป็นขั้นตอนในการทำตลิ่ง โดยการใช้รถบดอัด หรือนำหิน มาผสมกับดินและอัดให้แน่น จะช่วยป้องกันน้ำกัดเซาะ ของน้ำบริเวณตลิ่งได้ และป้องกันการพังทลายของดินได้

3.การใช้ผ้าใยสังเคราะห์หรือ ผ้า Geotextile

ปูบริเวณสันเขื่อน สันอ่างเก็บน้ำ หรือสันบ่อเก็บน้ำ วิธีนี้ เป็นวิธีป้องกันการกัดเซาะของบริเวณตลิ่งน้ำได้ เป็นการชะลอการไหลของน้ำ เพราะน้ำสามารถไหลซึมแผ่น Geotextile ได้ แต่จะไหลไม่แรง ดังนั้นน้ำจึงไม่กัดเซาะบริเวณตลิ่ง และป้องกันดินและหิน ไม่ให้รวมตัวกัน เป็นการแยกชั้นหินและดินให้แยกชั้นกัน เป็นการป้องกันการกัดเซาะของน้ำ บริเวณตลิ่งที่ได้ผล และใช้งานกันมากขึ้น

4.การเอาหินมาเรียง

และเอาปูนมาโบกทับ วิธีนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อย

5.กั้นดินเป็นคัน

วิธีนี้อาจจะทำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้วัชพืชขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝน 

6.ปลูกไผ่กั้นตลิ่งพัง

เช่นไผ่เลี้ยงหนัก หรือไผ่ซังหม่น ปลูก 4-5 ปี เพราะไผ่เป็นพืชที่รากแผ่ลึกลงดิน และรากแข็ง 

การปลูกไผ่เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย

ลักษณะของ ผ้า Geotextile

20 การใช้งานผ้า Geotextile

20 การใช้งานผ้า Geotextile

ผ้า geotextile ,ผ้าจีโอเทกซ์ไทล์

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูการใช้งานแผ่นใยสังเคราะห์ หรือ แผ่น Geotextile 

 1. ใช้แยกชั้นหินกับชั้นดิน โดยการปูผ้า Geotextile แล้ววางชั้นหินกับชั้นดิน เพื่อแยกระหว่างกัน
 2. การกรอง (filtration) แผ่น geotextile หรือผ้าใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติที่น้ำซึมผ่านได้ ทำให้สามารถใช้ในการกรองน้ำได้
 3. ใช้คลุมดินเพื่อป้องกันการเติบโตของวัชพืช ผ้า Geotextile ใช้เพื่อคลุมดิน
 4. ใช้เพื่อสร้างร่มเงา ป้องกันลม หรือป้องกันแมลง ให้กับเรือนกระจกหรือพื้นที่เพาะปลูกอื่น
 5. ใช้ป้องกันพืชผลบางชนิดจากนก แมลง และสภาวะอากาศต่างๆ
 6. ใช้ทำกระถางต้นไม้ ผ้า geotextile ใช้สำหรับทำกระถางต้นไม่ได้ และสามารถปลูกต้นไม้และระบายน้ำได้ดี กระถางผ้า geotextile
 7. เพิ่มเสถียรภาพของงานโครงสร้างบนดิน ผ้า geotextile ป้องกันการยุบตัวของชั้นหินและดิน จึงเพิ่มเสถียรภาพของงานโครงสร้างบนดินได้ 
 8. ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง การใช้ผ้า geotextile ปูริมตลิ่งช่วยลดการกัดเซาะของน้ำริมตลิ่งได้ 
 9. ชั้นกรองระบายน้ำ ผ้า geotextile ช่วยกรองน้ำให้ผ้านไปได้ และป้องกันเศษดินหิน ไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำ แผ่นใยสังคราะห์ใช้ทำธนาคารน้ำใต้ดิน
 10. ป้องกันการฉีกขาดของแผ่นพลาสติกกันซึม เมื่อ
 11. เสริมกำลังดินในสันทาง ทางลาดชัน และกำแพงดิน
 12. งานบ่อฝังกลบขยะ, งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
 13. งานบ่อน้ำทั่วไป บ่อสวยงาม บ่อการเกษตร
 14. งานอ่างเก็บน้ำ
 15. งานเขื่อนดินและคลองส่งน้ำ
 16. งานป้องกันริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล
 17. งานรากฐานเสาสะพาน ตอม่อ
 18. งานกล่องลวดตาข่าย ที่ป้องกันหน้าดิน
 19. งานคันดินสร้างถนน
 20. ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ