สเปคแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานต่างๆ

แชร์ให้เพื่อน

สเปคแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานต่างๆ

สวัสดีครับ วันนี้ เรามาดูสเปคของ Geotextile ที่ใช้กับงานต่างๆ กันครับ ว่าสเปคที่เหมาะสมนั้นควรเลือกใช้อย่างไร

แผ่นใยสังเคราะห์ สำหรับงานถนน

เป็น วัสดุที่ใช้ในขั้นตอนการทำถนนบางพื้นที่ เช่น ถนนที่มีน้ำซึมผ่าน ถนนที่ดินเป็นดินชุ่มน้ำ ช่วยให้ถนนใช้งานได้ยาวนาน และมีประทิธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของการใช้ Geotextile สำหรับงานถนน
– ใช้เป็นวัสดุสำหรับกรอง กรองดิน กรองน้ำ ได้ดี
– ใช้เป็นวัสดุสำหรับระบายน้ำ ช่วยให้น้ำระบายได้ดี
– ใช้เป็นวัสดุเสริมกำลัง ป้องกันการยุบตัวชองดิน ช่วยให้ดินเกาะตัวได้ดี
– ใช้เป็นวัสดุแยกชั้น ปองกัน การจมตัวของชั้นดินหรือหิน ไม่ให้จมตัวรวมกัน

การใช้แผ่นใยสังเคราห์ Geotextile สำหรับงานถนน บางหน่วยงานก็เลือกใช้ Geotextile ตามสเปคนี้
คุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ที่เหมาะสำหรับงานถนน

– ทําจากวัสดุ Polypropylene (PP) พอลิโพรไพลีน แบบ Nonwovens คือแบบไม่ถัก
– เส้นใยสังเคราะห์จะต้องอัดกันเป็นแผ่น ไม่หลุดจากกันง่าย
– คุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์กําหนดดังนี้
– น้ําหนักต่อพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 310 กรัม/ตารางเมตร
– ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร
– ความต้านทานแรงดึง ไม่น้อยกว่า 1,100 นิวตัน
– การยืดตัว ไม่น้อยกว่า 50%
– ความต้านทานแรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า 450 นิวตัน
– อัตราซึมผ่าน ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/วินาที/ลบ.ม.


 

แผ่นใยสังเคราะห์ สำหรับงานกรอง งานระบายน้ำ
การใช้ geotextile สำหรับงานกรองน้ำ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น งานปรับภูมิทัศน์ งานก่อสร้างตลิ่งเขื่อน ตลิ่งอ่างระบายน้ำ เป็นต้น

แผ่นใยสังเคราะห์ต้องถือว่าเป็น วัสดุสังเคราะห์แรงดึงสูง ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงดึงได้สูง เป็นแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอสําหรับกรองดินระบายน้ํา กรองดิน ระบายน้ําและเสริมแรงดิน ป้องการถล่มของดิน

วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดแรงดึงสูงสําหรับแยกชั้นและ เพิ่มเสถียรภาพดินถมเบื้องต้น จะต้อง ผลิตจากวัสดุเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester:PET) แบบเส้นใยยาวต่อเนื่อง (Continuous Filament Polyester) ทอเป็นผืนด้วยกรรมวิธี Needle Punched เป็นแผ่นกรองใย สังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile)

คุณสมบัติของ แผ่นใยสังเคราะห์ สำหรับงานกรอง งานระบายน้ำ
– เป็นแบบชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile)
– ต้องมีความทนทานต่อสารเคมี ต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน สามารถทนกรดด่างได้ PH2 – PH13
– ผลิตโพลีเอสเตอร์
– น้ําหนักต่อพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200 กรัม/ตารางเมตร
– ความหนา ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
– ความต้านทานแรงดึง ไม่น้อยกว่า 2,200 นิวตัน
– การยืดตัว ไม่น้อยกว่า 50%

แชร์ให้เพื่อน

การใช้งาน ผ้าจีโอเทกซ์ไทล์ (Geotextile)

แชร์ให้เพื่อน

การใช้งาน ผ้าจีโอเทกซ์ไทล์ (Geotextile)

แผ่น Geotextile คือแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้ และมีความทนทานสูง มักใช้ในงานด้านโยธา สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เช่น ใช้ในงานทำถนน ทำรางรถไฟ ทำเขื่อน ป้องกันตลิ่ง เป็นต้น

การใช้งานแผ่น Geotextile เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น

• การแยกส่วนดิน: เพื่อป้องกันการผสมของดินหลายชั้น
• การกรองน้ำ ชั้นดิน ชั้นหิน: เพื่อใช้กรองระหว่างชั้นดินและหินให้แยกกัน และให้น้ำซึมผ่านได้
• เสริมความแข็งแรง: เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่นผนังดิน ตลิ่งอ่างเก็บน้ำ สระน้ำ ฝายกักน้ำ เขื่อน เป็นต้น

ใช้ Geotextile ในงานใดบ้าง ผ้า geotextile ใช้ในงานใด ได้บ้าง?

– Geotextile เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน

เหมาะสำหรับการเสริมความแข็งแรงให้กับเขื่อน เพราะมีความแข็งแรงสูง ยืดหยุ่นได้ ทนทานต่อสารเคมี และซึมผ่านของน้ำได้ดี


– Geotextile งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ

Geotextile ชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เหมาะสำหรับงานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ เพราะมีความสามารถในการกรองน้ำและกระจายแรงกดของดินได้ดี ทนทานต่อแสงยูวี


– Geotextile งานระบายน้ำใต้ดิน

Geotextile ชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เหมาะสำหรับงานระบายน้ำใต้ดิน เพราะมีความสามารถในการกรองน้ำ และน้ำไหลผ่านได้ดี


– Geotextile งานถนน

มีประโยชน์ในการก่อสร้างถนน โดยสามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และเพิ่มอายุการใช้งานของถนน มีความแข็งแรงและสามารถกรองน้ำและกระจายน้ำหนักได้ดี

Geotextile สำหรับงานบ่อเก็บน้ำ น้ำดี / น้ำเสียก่อนปูพลาสติกกันซึม

Geotextile สามารถใช้ในงานบ่อเก็บน้ำได้ โดยมีหน้าที่กรองและระบายน้ำ Geotextile ที่ใช้ในงานบ่อเก็บน้ำมักจะเป็นชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เพราะมีความหยุ่นและน้ำซึมผ่านได้ดี

Geotextile สำหรับงานบ่อขยะ

สามารถใช้ในงานบ่อขยะได้ โดยมีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างบ่อขยะ Geotextile ที่ใช้ในงานบ่อขยะมักจะเป็นชนิดไม่ถักทอ (Non woven Geotextile) เพราะมีความหยุ่นและสามารถป้องกันการเจาะทะลุได้ดี

 

แชร์ให้เพื่อน